MOJE FAKTURE

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u xls formatu. Ukoliko želite da ih prilagodimo Vašim specifičnim potrebama ili da ubacimo logo firme, obratite nam se ovde.

Evedencija prodate robe (i usluga) - komadno po artiklima/stavkama:

- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 1 dan (komadno)
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 3 dana (komadno)
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 6 dana (komadno)
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za više dana (komadno)


Evidencija prodate robe i usluga - finansijski (bez komadne evidencije):

- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 04 dana (finansijski) - roba/usluge - stope pdv-a - način naplate
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 06 dana (finansijski) - roba/usluge - stope pdv-a - način naplate
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 07 dana (finansijski) - roba/usluge - stope pdv-a - način naplate
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 30 dana (finansijski) - roba/usluge - stope pdv-a - način naplate
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 30 dana (finansijski) - način naplate
- Specifikacija dnevnog prometa - pazara za 365 dana (finansijski) - roba/usluge - stope pdv-a - način naplate


Za otvaranje ovih obrazaca preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.