SAOP softver Minimax - knjigovodstveni program

 MOJE FAKTURE

Vesti sa Beogradske berze

 1. 19.06.2018
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - Inex Velepromet a.d. , Vu?ak
 2. 19.06.2018
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vu?ak
 3. 19.06.2018
  Izve?taj o otu?enju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
 4. 19.06.2018
  Odluka o raspodeli dobiti ili pokri?u gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vu?ak
 5. 19.06.2018
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - TP Dunav a.d., Vu?ak
 6. 19.06.2018
  Odluka o raspodeli dobiti ili pokri?u gubitka - TP Dunav a.d., Vu?ak
 7. 19.06.2018
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - TP Dunav a.d., Vu?ak
 8. 19.06.2018
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - Kosmaj a.d. , Mladenovac
 9. 19.06.2018
  Odluka o raspodeli dobiti ili pokri?u gubitka - Kosmaj a.d. , Mladenovac
 10. 19.06.2018
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno